Privacyverklaring jijLandt.nu, e-diensten voor bedrijven


jijLandt.nu, gevestigd aan Douwe Totlaan 30, 8881 CZ te West-Terschelling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
jijLandt.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
jijLandt.nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het maken van een afspraak, of het sturen van een webinar. – Je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan wettelijke verplichtingen. -Je te informeren over nieuwe en aanstaande trainingen, nieuwe en aanstaande cursussen of methodes die ik gebruik, maximaal vier maal per jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
jijLandt.nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
jijLandt.nu bewaart je persoonsgegevens lang. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Als je mij een vraag stelt per e-mail of webformulier: Ik bewaar de e-mail die jij stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaal je zelf. Mijn e-mail correspondentie bewaar ik permanent. Ik werk met goed beveiligde mail via mijn eigen domein en ook van Google en heb met Google een verwerkersovereenkomst.

Als je deelneemt aan een individuele training of een groepstraining of coaching : Dan heb ik in een beveiligde omgeving je persoonsgegevens. Deze gegevens bewaar ik permanent. Ik actualiseer deze gegevens niet.

Als je een factuur van mij hebt ontvangen: Ik bewaar je naam en adres minstens 7 jaar in mijn database met facturen. Af en toe schoon ik mijn adressenbestand op. Als ik denk nooit meer contact met je te hebben verwijder ik je gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
jijLandt.nu verstrekt geen gegevens aan anderen. Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Analysecookies die ik gebruik
jijLandt.nu gebruikt Matomo voor een anonieme analyse van het verkeer over de site. Wil je dat jouw gebruik van de website niet mee wordt gerekend? Bezoek de site dan via een browser-modus die niet volgt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door jijLandt.nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jijzelf bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolanda@ jijlandt. nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

jijLandt.nu wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
jijLandt.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik bewaar je gegevens op een goed beveiligde computer en een versleutelde backup offline en online. De online backup wordt eerst versleuteld en dan opgeslagen op het Google Cloud platform. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Ik help je groeien door je online goed in beeld te brengen. jijLandt.nu projecten die staan